ติดต่อ

บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ชั้น 26 อาคารเดอะเทนดี้ออฟฟิค
เลขที่ 10/190-193 ซอยสุขุมวิท 13 ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย

โทรศัพท์: (66) 02-168-7100

โทรสาร: (66) 02-168-7111-2

อีเมล: info@brookergroup.com

Career Opportunities (สมัครงาน)

If you are passionate about Digital Assets and would like to join us on our journey to grow the digital ecosystem, submit your resumes to the email below :

nongnuch@brookergroup.com

Current Opennings

  • Digital Asset – Decentralize Finance Portfolio

Explore defi various defi projects to allocate portoflio to achieve returns while manageing risks.

  • Business Development / Strategy

Explore new business models to integrate traditional services into digital services.

  • Digital Asset – Research Junior Analyst
  • Creative
  • Designer
  • Programmer