นักลงทุน และนักวิเคราะห์ พบผู้บริหาร

นักลงทุน และนักวิเคราะห์ พบผู้บริหาร

 • นักลงทุนพบผู้บริหาร วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10:30 น.

 

 • นักวิเคราะห์พบผู้บริหาร วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 รอบบ่าย เวลา 14:00 น.

 • นักลงทุนพบผู้บริหาร วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 รอบเช้า เวลา 10:00 น.

 • นักวิเคราะห์พบผู้บริหาร วันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 รอบบ่าย เวลา 14:00 น.

 • นักลงทุนพบผู้บริหาร วันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 รอบเช้า เวลา 10:00 น.

 


 • นักวิเคราะห์พบผู้บริหาร วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562

 • นักลงทุนพบผู้บริหาร วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562

 • นักลงทุนพบผู้บริหาร วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562

 • นักวิเคราะห์พบผู้บริหาร วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562

 • ผู้สื่อข่าวฐานเศรษฐกิจเข้าสัมภาษณ์ผู้บริหาร วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562

 • นักวิเคราะห์พบผู้บริหาร วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562

 • นักลงทุนพบผู้บริหาร วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562