The Brooker Group PLC

Content Creator & Social Media Specialist (1 ตำแหน่ง)

เปิดรับสมัคร

Content Creator & Social Media Specialist

(1 ตำแหน่ง)

Content Creator & Social Media Specialist

(1 ตำแหน่ง)

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ

 • วางแผนการสร้างคอนเทนต์ สร้างคอนเทนต์ และเผยแพร่สื่อในทุกแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ ทั้งรูปแบบบทความ บล็อก ภาพอินโฟกราฟฟิก วิดีโอสั้น ฯลฯ

 • ติดตามความเคลื่อนไหวและการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อการจัดการแนวทางการทำคอนเทนต์ที่เหมาะสม

 • ทำงานร่วมกับฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายการตลาด ฝ่ายออกแบบ และฝ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์, งานเสวนาสัมมนาพิเศษ เพื่อสร้างภาพลักษณ์และเพิ่มการรู้จักของบริษัทผ่านสื่อทั้งแบบออนไลน์ และออฟไลน์

   

 • จัดทำรายงานสรุปและวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ด้วยเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง

 • ติดตามข่าวสารด้านสินทรัพย์ดิจิทัล, คริปโทเคอร์เรนซี, Decentralized Finance (DeFi), Decentralized applications (dApps) และอัปเดตเทรนปัจจุบันที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขา อักษรศาสตร์ ศิลปะศาสตร์ มนุษยศาสตร์ นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ การตลาด หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 • มีประสบการณ์ในสายงานการสร้างคอนเทนต์ หรือการตลาด ระหว่าง 0-2 ปี และ ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

 • มีความคิดสร้างสรรค์ การวิเคราะห์ การสื่อสาร ได้ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

 • ถ้าหากมีความรู้/ประสบการณ์ด้านการเงิน สินทรัพย์ดิจิทัล คริปโทเคอร์เรนซี ได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม ประกันสุขภาพ

 • โบนัสประจำปีตามผลงาน, ตามผลประกอบการ 

 • ท่องเที่ยวประจำปี
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • วันลากิจ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ผู้สนใจกรุณาส่งใบสมัครพร้อมประวัติย่อ เงินเดือนปัจจุบันและเงินเดือนที่คาดหวัง และรูปถ่ายล่าสุด

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx