ที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์

บริษัท บินสแวงเกอร์ บรุ๊คเคอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นหนึ่งในบริษัทในเครือ ซึ่งเกิดจากความร่วมมือทางธุรกิจกับ กลุ่มบริษัทบินสแวงเกอร์ อเมริกา เพื่อให้บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ โดยเชี่ยวชาญในด้าน โรงงานอุตสาหกรรม และ สำนักงาน

บริษัทให้บริการในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

  • การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ และการเป็นตัวแทนอสังหาริมทรัพย์
  • การให้คำปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ เช่น พร๊อพเพอร์ตี้ฟันด์และ REITs เป็นต้น
  • การให้บริการในด้านการเลือกสถานที่การให้บริการในด้านการย้ายฐาน
  • การลงทุน และเพื่อวัตุประสงค์อื่น ๆ
Binswanger Brooker Thailand