ที่ปรึกษาด้านการเงิน

บรุ๊คเคอร์กรุ๊ปเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ระดับแนวหน้าในการให้บริการด้านวาณิชธนกิจ มีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์และชื่อเสียงที่สั่งสมมาเป็นระยะเวลายาวนาน บรุ๊คเคอร์ให้บริการเต็มรูปแบบ ครบวงจรอย่างมีคุณภาพ ทั้งทางด้านการควบรวมกิจการ การเข้าซื้อกิจการ การประเมินมูลค่าของกิจการ ให้คำปรึกษาแนะนำด้านการลงทุน การฟื้นฟูกิจการ ตลอดจนการลงทุน หรือร่วมทุนของบริษัทต่างๆ

ทีมงานของบริษัทฯ มีความโดดเด่นในการให้คำปรึกษาทางการลงทุน เนื่องจากมิได้มีความชำนาญที่จำกัดเฉพาะประเภท หากแต่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในรายการทางการเงินที่หลากหลาย ทั้งทางด้านตลาดเงิน ตลาดทุน และการซื้อขายกิจการ เรามุ่งมั่นที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มในการให้บริการแก่ลูกค้า ทั้งบริษัทเอกชนชั้นนำในประเทศไทย เจ้าของกิจการ นักธุรกิจ ผู้บริหารระดับสูง ด้วยความรู้ความสามารถ

ทีมงานของบริษัทฯ ยึดมั่นในหลักการการให้บริการลูกค้าอย่างใกล้ชิดและให้ความสำคัญต่อจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

ความเชี่ยวชาญ

  • ปรับโครงสร้างธุรกิจ

ปรับโครงสร้างบริษัท ปรับโครงสร้างหนี้ แผนฟื้นฟูธุรกิจ

  • ระดมทุน

ที่ปรึกษาเจ้าของบริษัทสู่การ IPO, การระดมทุนผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์ การกู้ยืม การออกตราสารหนี้ต่างๆ

  • ควบรวมกิจการ

การซื่อขายบริษัท การควบรวมบริษัท การปรับโครงสร้าง JV, partnership ต่างๆ

  • อื่นๆ

การประเมินมูลค่า บริษัท และทรัพย์สินต่างๆ การแนะนำข้อมูลที่สำคัญของบริษัทให้นักลงทุนได้ทราบอย่างครบถ้วน

ผลการดำเนินงาน บริการที่ปรึกษาด้านการเงินในอดีต

JASIF 2

RO & Debt finance

38,000 ล้านบาท

JAS

Leverage buyout

42,500 ล้านบาท

JASIF

Infrastructure fund

55,000 ล้านบาท

HEMRAJ

M&A will 100% leverage buyout

44,000 ล้านบาท

GJS&GSTEL

Debt restructuring

20,000 ล้านบาท

HEMRAJ

Property Fund

4,700 ล้านบาท

Mill

Purchase TSSI distressed assets

1,950 ล้านบาท

MONO

IPO

2,793 ล้านบาท

Golden Land

Debt restructuring

1,800 ล้านบาท

TT&T

Debt restructuring

40,000 ล้านบาท

Millenium Steel

M&A will 100% leverage buyout

37,000 ล้านบาท

Suntec Group

Financial Restructure Deb&Equity

3,000 ล้านบาท

Nakornthai Strip Mill

Advisor &Coordinator for PO

4,000 ล้านบาท

Eastern Star Real Estate

Private placement of shares

2,500 ล้านบาท

ติดต่อ

สื่อต่างๆ