Blockchain Bridge คืออะไร และ สำคัญอย่างไร

Blockchain Bridge คือ ข้อกำหนดในการถ่ายโอนข้อมูลระหว่างสองบล็อกเชนเพื่อให้ทั้งสองบล็อกเชนทำงานร่วมกันได้ ฟังก์ชันการทำงานเหมือนกับสะพาน…

‘ลาตินอเมริกาและเอเชียแปซิฟิก’ ตลาดคริปโตเติบโตสูง ผู้คนใช้เงินคริปโตจริงจัง และซื้อ NFT มากกว่าใคร

– 74% ของชาวลาตินอเมริกันมีแนวโน้มที่จะใช้คริปโตในการใช้จ่ายในร้านค้าต่างๆที่รับชำระเงินด้วยคริปโต – ฮ่องกง สิงคโปร์ จีน…

แม้ Ethereum 2.0 จะยังไม่สมบูรณ์ แต่มีการฝาก Ethereum มากถึง 13 ล้านเหรียญแล้ว

จากรายงานของ Glassnode พบการฝาก Ethereum ใน Ethereum 2.0 คิดเป็น 10.9% หรือประมาณ 13 ล้าน ETH,Lido ทำการฝากรับดอกเบี้ย (Staking) เอาไว้คิดเป็น 31.8% (4.137 ล้าน ETH)…

Metaverse

News งานวิจัยใหม่พบการรับรู้เรื่อง Metaverse เพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าในรอบ 6 เดือน 04/07/2022 จากการศึกษาฉบับใหม่ เรื่อง “New Realities: Into the Metaverse and beyond” โดย Wunderman Thompson Intelligence พบว่า การรับรู้เรื่อง Metaverse เพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า มากถึง 74% ในเดือนมีนาคม 2565 จากการสำรวจกลุ่มผู้บริโภคทั้งหมด 3,005 คน อายุระหว่าง 16-65 ปี ทั้งในสหรัฐอเมริกา อังกฤษ และจีน รวมถึงสัมภาษณ์เชิงลึกอีก 15 คน พบว่า กลุ่มประชากร มีการรับรู้เรื่องราวของ Metaverse และมีของการเฝ้าระวังเรื่องความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของเยาวชนเป็นหลัก โดยยังเห็นด้วยที่ Metaverse เป็นโลกแห่งอนาคต ในเดือนกรกฎาคม 2564 ผู้ทำแบบสอบเคยได้ยินและรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับ […]

งานวิจัยใหม่พบการรับรู้เรื่อง Metaverse เพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าในรอบ 6 เดือน

จากการศึกษาฉบับใหม่ เรื่อง “New Realities: Into the Metaverse and beyond” โดย Wunderman Thompson Intelligence พบว่า การรับรู้เรื่อง Metaverse เพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า มากถึง 74% ในเดือนมีนาคม 2565…

เปิดเส้นทางการเติบโต Binance Labs พร้อมเจาะลึกว่ากองทุนนี้พิเศษอย่างไร?

Binance Labs ก่อตั้งขึ้นในปี 2018 เป็นบริษัทร่วมทุนของ Binance ตลาดซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี ที่มีจำนวนผู้ใช้งานมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของโลก