The Brooker Group PLC

เติบโตไปพร้อมกับบรู๊ค

ร่วมงานกับเรา

Senior Content Writer (1 ตำแหน่ง)

คุณสมบัติผู้สมัคร
– จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขา อักษรศาสตร์ ศิลปะศาสตร์ มนุษยศาสตร์ นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ การตลาด หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ในสายงานด้านการเขียน การสร้างคอนเทนต์ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ระดับดีเยี่ยม อย่างน้อย 3-5 ปี

สมัครเลย »

Go/Back-End Developer (1 ตำแหน่ง)

คุณสมบัติผู้สมัคร
– มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 1 – 3 ปี
– สามารถพัฒนา backend applications หรือ สามารถแก้ไขปัญหาทางด้านเทคนิคให้ตรงตามข้อกำหนดทั้ง ระบบการทำงาน คุณภาพ ความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ…

สมัครเลย »

Front-End Developer (1 ตำแหน่ง)

คุณสมบัติผู้สมัคร
– มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 1 – 3 ปี
– สามารถพัฒนา web applications หรือ สามารถแก้ไขปัญหาทางด้านเทคนิคให้ตรงตามข้อกำหนดทั้ง ระบบการทำงาน คุณภาพ ความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ…

สมัครเลย »

Digital Asset Analyst  (2 ตำแหน่ง)

คุณสมบัติผู้สมัคร
– จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ทำงาน ระหว่าง 0-3 ปี
– สามารถสื่อสารด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในระดับดีมาก…

สมัครเลย »

Content Creator & Social Media Specialist (1 ตำแหน่ง)

คุณสมบัติผู้สมัคร
– จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขา อักษรศาสตร์ ศิลปะศาสตร์ มนุษยศาสตร์ นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ การตลาด หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ในสายงานการสร้างคอนเทนต์ หรือการตลาด ระหว่าง 0-2 ปี และ ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่…

สมัครเลย »