The Brooker Group PCL

WHAT WE DO

บริการของเรา

ที่ปรึกษาด้านการเงิน

บรุ๊คเคอร์กรุ๊ป เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หนึ่งในผู้นำด้านการให้บริการด้านวาณิชธนกิจ มีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์และชื่อเสียงที่สั่งสมมาเป็นระยะเวลายาวนาน บรุ๊คเคอร์ให้บริการเต็มรูปแบบ ครบวงจรอย่างมีคุณภาพ ทั้งทางด้านการควบรวมกิจการ การเข้าซื้อกิจการ การประเมินมูลค่าของกิจการ ให้คำปรึกษาแนะนำด้านการลงทุน การฟื้นฟูกิจการ ตลอดจนการลงทุน หรือร่วมทุนของบริษัทต่างๆ

ทีมงานของบริษัทฯ มีความโดดเด่นในการให้คำปรึกษาทางการลงทุน เนื่องจากมิได้มีความชำนาญที่จำกัดเฉพาะประเภท หากแต่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในรายการทางการเงินที่หลากหลาย ทั้งทางด้านตลาดเงิน ตลาดทุน และการซื้อขายกิจการ เรามุ่งมั่นที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มในการให้บริการแก่ลูกค้า ทั้งบริษัทเอกชนและบริษัทมหาชนชั้นนำในประเทศไทย เจ้าของกิจการ นักธุรกิจ ผู้บริหารระดับสูง ด้วยความทีมงานของบริษัทฯที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล อีกทั้งยังยึดมั่นต่อจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

ผลการดำเนินงาน บริการที่ปรึกษาด้านการเงินในอดีต

Company name Details Advisory Transcation Size (Million Baht)
JASIF 2 RO & Debt finance 38,000 ล้านบาท
JAS Leverage buyout 42,500 ล้านบาท
JASIF Infrastructure fund 55,000 ล้านบาท
HEMRAJ M&A will 100% leverage buyout 44,000 ล้านบาท
GJS&GSTEL Debt restructuring 20,000 ล้านบาท
HEMRAJ Property Fund 4,700 ล้านบาท
Mill Purchase TSSI distressed assets 1,950 ล้านบาท
MONO IPO 2,793 ล้านบาท
Golden Land Debt restructuring 1,800 ล้านบาท
TT&T Debt restructuring 40,000 ล้านบาท
Millenium Steel M&A will 100% leverage buyout 37,000 ล้านบาท
Suntec Group Financial Restructure Deb&Equity 3,000 ล้านบาท
Nakornthai Strip Mill Advisor &Coordinator for PO 4,000 ล้านบาท
Eastern Star Real Estate Private placement of shares 2,500 ล้านบาท

ที่ปรึกษาด้านการลงทุน

01

กองทุน Brook Global Diversified Fund (Nanjia Capital SAC Limited)

กองทุน Brook Global Diversified Fund เปิดตัวในเดือนธันวาคม 2020 ลงทุนในการผสมผสานกลยุทธ์ที่ค่าความสัมพันธ์ต่ำ (low correlated) เพื่อผลตอบแทนที่มั่นคงและสม่ำเสมอในสภาพแวดล้อมของตลาดที่หลากหลาย ทั้งการลงทุนในหุ้น พันธบัตร สินค้าโภคภัณฑ์ และ FX รวมถึง ETF, futures, options, กองทุน และสกุลเงิน ซึ่งการจัดการความเสี่ยงเป็นส่วนสำคัญของกระบวนการลงทุนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษา Portfolio ที่หลากหลายและลดความเสี่ยงต่อเหตุการณ์ที่ไม่ต้องการให้เกิด โดยกองทุนมีเป้าหมายที่จะควบคุมความผันผวน 6-8% ต่อปีและใช้กลยุทธ์ low correlated กับประเภทสินทรัพย์แบบดั้งเดิม กองทุนป้องกันความเสี่ยง และทางเลือกอื่น ๆ ขณะนี้ผู้จัดการกองทุน Nanjia Capital Limited ได้รับการกำกับดูแลอย่างถูกกฏหมายโดย HK SFC BHS693 พร้อมใบอนุญาตประเภท 1 + 9

02

กองทุน Sukhothai

กองทุน Sukhothai เป็นกองทุนป้องกันความเสี่ยงทั้งระยะยาวและระยะสั้น ที่เปิดตัวเมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2550 กองทุนนี้ลงทุนเฉพาะในหุ้นที่จดทะเบียนในไทย โดยมากเป็นบริษัทขนาดเล็กและขนาดกลาง ทีมผู้บริหารตั้งเป้าที่จะใช้เวลาส่วนใหญ่ในการค้นคว้าข้อมูลผู้ที่สนใจใหม่ หรือเชื่อมต่อกับผู้ที่เคยติดต่อ รวมถึงการตรวจสอบช่องทางต่าง ๆ กองทุนนี้รองรับนักลงทุนระยะยาว โดยผู้จัดการกองทุน Swiss Asia Financial Services Pte. Ltd. ถือใบอนุญาตบริการตลาดทุนที่ออกโดย Monetary Authority of Singapore

03

กองทุน Civetta

กองทุน Civetta Nanjia UCIT ลงทุนในตลาดท้องถิ่น และความสัมพันธ์ส่วนตัวที่กว้างขวาง การเลือกหุ้นของกองทุนมุ่งเน้นไปที่การประเมินมูลค่าที่ลด การจ่ายเงินปันผลที่มั่นคง โดยเลือกหุ้นจากสินทรัพย์ลำดับล่างขึ้นสู่ด้านบนโดยพื้นฐานความคุ้มค่า ด้วยประสบการณ์กว่า 40 ปีในการ จึงมีกลยุทธ์และแนวโน้มการเติบโตที่แข็งแกร่งยากที่จะหาคู่เทียบเคียงได้ ซึ่งผู้จัดการกองทุน Nanjia Capital Limited ได้รับการควบคุมโดย HK SFC BHS693 และได้รับใบอนุญาตประเภท 1 และ 9

ที่ปรึกษาด้าน อสังหาริมทรัพย์

บริษัท บินสแวงเกอร์ บรุ๊คเคอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นหนึ่งในบริษัทในเครือ ซึ่งเกิดจากความร่วมมือทางธุรกิจกับ กลุ่มบริษัทบินสแวงเกอร์ อเมริกา เพื่อให้บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ โดยเชี่ยวชาญในด้าน โรงงานอุตสาหกรรม และ สำนักงาน

บริษัทให้บริการในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้