The Brooker Group PCL

IRTalk

เปิดเส้นทางการเติบโต Binance Labs พร้อมเจาะลึกว่ากองทุนนี้พิเศษอย่างไร?

Binance Labs ก่อตั้งขึ้นในปี 2018 เป็นบริษัทร่วมทุนของ Binance ตลาดซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี ที่มีจำนวนผู้ใช้งานมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของโลก

Network Effect ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ยุคหิน และยังเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญบนโลกคริปโต

ลองจินตนาการว่า ถ้าหากมีคนใช้โทรศัพท์คนเดียวในโลกก็อาจจะไม่มีประโยชน์อะไร พอคนเริ่มใช้โทรศัพท์เพิ่มขึ้น

ปรับทิศทางธุรกิจให้อยู่เหนือ Digital Transformation ด้วยกลยุทธ์ 3 EX

‘Digital’ เป็นคำที่แทรกซึมเข้าไปอยู่ในกิจวัตรของผู้คนอย่างสมบูรณ์แบบ ตั้งแต่ตื่นนอน สั่งอาหาร ทำงาน เสพความบันเทิง ฯลฯ ซึ่งปรากฏการณ์