The Brooker Group PLC

Binance Academy

รายงาน Global Crypto Adoption Index ปี 2022

การยอมรับคริปโตในกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ : เวียดนาม ฟิลิปินส์ อินเดีย ไทย เคนยา ประเทศรายได้ปานกลางถึงต่ำติดอันดับ และ จีนตลาดคริปโตเติบโตแม้ทางการห้ามใช้งาน

 

25/10/2022

Chainalysis แพลตฟอร์มวิเคราะห์ข้อมูลความเคลื่อนไหวบนบล็อกเชน ได้ทำจัดทำรายงานเรื่อง The 2022 Global Crypto Adoption Index เป็นการศึกษาโดยจัดอันดับประเทศต่างๆ ทั้งหมด 146 ประเทศ ใช้ข้อมูลดิบด้านจำนวนการทำธุรกรรมคริปโต มีเป้าหมายเพื่อศึกษาว่าคนส่วนใหญ่นำเงินส่วนใหญ่ไปไว้ที่ใดในสกุลเงินดิจิทัลรวมถึงกิจกรรมการเงินของสถาบันการเงินต่างๆ เน้นการศึกษาไปที่การลงทุนรายบุคคล คนที่ไม่ใช่นักลงทุนมืออาชีพในสกุลเงินดิจิทัล โดยใช้ตัวชี้วัดหลักจากจำนวนการทำธุรกรรมบนผู้ให้บริการที่มีเครือข่ายการใช้งานผ่านเว็บไซต์ จากข้อมูลจราจร หรือ Traffic data และอีก 5 ตัวชี้วัดย่อย ประกอบด้วย 

 1 ข้อมูลบนบล็อกเชน (On-chain data) จำนวนคริปโตที่ได้รับบนศูนย์แลกเปลี่ยนในแต่ละประเทศ คำนวณตามแนวคิดความเท่าเทียมกันของกำลังซื้อต่อคน (purchasing power parity) 

2 ข้อมูลบนบล็อกเชน (On-chain data) จำนวนคริปโตที่ได้รับจากศูนย์แลกเปลี่ยนในประเทศ เปรียบเทียบการทำธุรกรรมกับอัตราความร่ำรวยรายบุคคล โดยดูจากการทำธุรกรรมจำนวนที่ต่ำว่า 10,000 ดอลลาร์ตามมูลค่าแลกเปลี่ยนของเงินคริปโต 

3 ข้อมูลจากจำนวนการซื้อขายแบบ Peer-to-peer (P2P) คำนวณตามแนวคิดความเท่าเทียมกันของกำลังซื้อต่อคน (purchasing power parity) และ จำนวนของผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ต 

4 ข้อมูลบนบล็อกเชน (On-chain data) จำนวนคริปโตที่ได้รับจาก DeFi protocols คำนวณตามแนวคิดความเท่าเทียมกันของกำลังซื้อต่อคน (purchasing power parity) 

 

Country Overall index ranking Centralized service value received ranking Retail centralized service value received ranking P2P exchange trade volume ranking DeFi value received ranking Retail DeFi value received ranking
Vietnam 1 5 5 2 7 6
Philippines 2 4 4 66 13 5
Ukraine 3 6 6 39 10 14
India 4 1 1 82 1 1
United States 5 3 3 111 3 2
Pakistan 6 10 10 50 22 16
Brazil 7 7 7 113 8 7
Thailand 8 12 12 61 5 3
Russia 9 8 8 109 11 12
China 10 2 2 144 6 4
Nigeria 11 18 18 17 20 17
Turkey 12 9 9 121 19 15
Argentina 13 13 13 26 21 25
Morocco 14 19 19 21 33 18
Colombia 15 23 23 10 27 29
Nepal 16 17 17 19 34 41
United Kingdom 17 14 14 71 12 11
Ecuador 18 37 37 6 45 56
Kenya 19 43 43 5 9 34
Indonesia 20 16 16 129 18 13

ประเด็นสำคัญจากรายงาน The 2022 Crypto Adoption Index

ในโลกคริปโทเคอร์เรนซีมีจำนวนเหรียญคริปโตที่ไม่ใช่เหรียญบิตคอยน์อยู่จำนวนหลายพันชนิด โดยบิตคอยน์ยังคงเป็นคริปโตที่มีส่วนแบ่งมูลค่าตลาดใหญ่ที่สุด เมื่อลองสังเกตความเปลี่ยนแปลงส่วนแบ่งมูลค่าตลาดคริปโตทั้งหมด ผู้ซื้อขายจะพบรูปแบบที่เกิดขึ้นซ้ำๆ บางคนใช้ Bitcoin dominance เพื่อเป็นแนวทางกำหนดพฤติกรรมการซื้อขาย หรือ ข้อมูลแนวโน้มการตลาดที่เป็นข้อมูลเชิงลึก

 

ภาพแสดงคะแนนการเติบโตของคริปโตจากทั่วโลกในแต่ละไตรมาส ระหว่างไตรมาสที่ 2 ปี 2019 – ไตรมาสที่ 2 ปี 2022

ที่มา https://blog.chainalysis.com/reports/2022-global-crypto-adoption-index/

 

กลุ่มตลาดเกิดใหม่ครองแชมป์ Crypto Adoption Index

Emerging markets dominate the index หรือ ดัชนีวัดการเติบโตของตลาดเกิดใหม่ของปี 2021 มีแนวโน้มที่แข็งแกร่งกว่าปี 2022 เมื่อจำแนกสถานะประเทศตามระดับรายได้ของธนาคารโลก ทั้งหมด 4 กลุ่มคือ ประเทศที่มีรายได้สูง, ประเทศที่มีรายได้ปานกลางระดับสูง, ประเทศที่มีรายได้ปานกลางถึงต่ำ และประเทศที่มีรายได้ต่ำ พบว่ากลุ่มประเทศที่มีรายได้ปานกลางถึงต่ำ และ รายได้ปานกลางระดับสูง เป็นกลุ่มประเทศที่อยู่ใน 20 อันดับแรกของการจัดอันดับ ประกอบด้วย

10 ประเทศ จากประเทศที่มีรายได้ปานกลางถึงต่ำ ได้แก่ เวียดนาม ฟิลิปปินส์ ยูเครน อินเดีย ปากีสถาน ไนจีเรีย โมร็อกโก เนปาน เคนยา และ อินโดนีเซีย

8 ประเทศ จากประเทศที่มีรายได้ปานกลางระดับสูง ได้แก่ บราซิล ไทย รัสเซีย จีน ตุรกี อาร์เจนตินา โคลอมเบีย และ เอกวาดอร์

2 ประเทศ จากประเทศที่มีรายได้สูง ได้แก่ สหรัฐอเมริกา และ สหราชอาณาจักร

ภายหลังการทำการสำรวจพบว่ากลุ่มประเทศที่มีรายได้ปานกลางถึงต่ำและรายได้ปานกลางระดับสูง พบการพึ่งพาเงินคริปโตเพื่อส่งเงิน หรือ นำเงินคริปโตเป็นเงินเก็บสะสมในช่วงที่เงินตรามีความผันผวนและตอบสนองความต้องการทางการเงินอื่น ๆ  ประเทศเหล่านี้มีแนวโน้มในการพึ่งพาบิตคอยน์และเงิน Stablecoins มากกว่าประเทศกลุ่มอื่นๆ  ซึ่งจะเห็นได้ว่าช่วงปีที่ผ่านมาเกิดการใช้งานและสร้าง Adoption มากขึ้นในกลุ่มประเทศรายได้สูงและรายได้ต่ำ

เวียดนามติดอันดับ 1 ดัชนีการยอมรับคริปโต สหรัฐอันดับ 5 และ จีนกลับมาอยู่ใน 10 อันดับแรกอีกครั้ง

เวียดนามติดอันดับ 1 ดัชนีการยอมรับคริปโต สหรัฐอันดับ 5 และ จีนกลับมาอยู่ใน 10 อันดับแรกอีกครั้ง

จากการทำการศึกษาของ Chainalysis พบว่า ปี 2021-2022 ประเทศเวียดนามเป็นประเทศที่มีการยอมรับการใช้งานคริปโต เป็นอันดับที่ 1 ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 จากข้อมูลรายงานว่าเวียดนามมีการกำลังการซื้อ และ จำนวนประชากรที่สามารถปรับตัวเข้ากับทั้งระบบการเงินแบบมีศูนย์กลาง, DeFi, การแลกเปลี่ยนแบบ P2P  นอกจากนี้สื่อในประเทศรายงานเพิ่มเติมว่า ในช่วงเดียวกันเป็นช่วงที่เกม Play-to-earn (P2E) และ Move-to-earn (M2E) ได้รับความนิยมอย่างมากในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ยิ่งทำให้จำนวนการใช้งานเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในนครโฮจิมินห์

สหรัฐอเมริกาถูกจัดอันดับเป็นลำดับที่ 5 ขึ้นมาจากอันดับที่ 8 ในปี 2021 และอันดับที่ 6 ในปี 2020 โดยการจัดอันดับจากตัวชี้วัดสามตัวแรกของสหรัฐอเมริกาถูกจัดอยู่ในอันดับต้นๆ ของตาราง ยกเว้นเพียงจำนวนประชากร และการแลกเปลี่ยนซื้อขายแบบ Peer-to-peer (P2P) ต่อกำลังซื้อต่อคน (purchasing power parity) ที่อยู่ในลำดับท้ายที่ประชากรมีกำลังซื้อค่อนข้างต่ำ ซึ่งสะท้อนในเห็นชัดเจนในประเด็นที่เกี่ยวกับการจัดอันดับประเทศที่มีการเติบโตของตลาดคริปโตในประเทศ

ประเทศจีนที่อยู่ในสิบอันดับแรกของปี 2022 ที่ก่อนหน้านี้ในปี 2021 อยู่ที่อันดับที่ 13 จากการตัวชี้วัดย่อยพบว่าจีนเป็นประเทศมีการใช้งานอย่างแข็งแกร่งบนระบบให้บริการการเงินแบบมีศูนย์กลาง และมีจำนวนต่อกำลังซื้อจำนวนมาก ประเด็นที่น่าสนใจอีกประเด็นคือเรื่องการแบนคริปโตในประเทศจีนในเดือนกันยายน ปี 2021 เป็นต้นมา แต่จากการสำรวจพบว่าการห้ามของทางการยังไม่เต็มประสิทธิภาพและดูเหมือนว่ากฎหมายยังบังคับใช้แบบหลวมๆ

ตลาดหมีไม่ได้ส่งผลกระทบกับ Crypto Adoption เสมอไป

การเติบโตของ Crypto Adoption เกิดขึ้นเป็นระยะนับตั้งแต่ช่วงตลาดหมีที่ผ่านมา โดยที่อัตราการเติบโตยังคงเพิ่มสูงขึ้นกว่าในช่วงตลาดกระทิงที่ผ่านมา ข้อมูลจากสำรวจยังพบว่าการยอมรับคริปโตยังเพิ่มขึ้นแม้ว่าราคาคริปโตจะลดลง สามารถทำให้ระบบนิเวศเติบโตได้อย่างต่อเนื่องตลอดวัฏจักรตลาด นอกจากนี้ยังพบว่าคริปโตส่งผลดีให้กับกลุ่มตลาดเกิดใหม่ โดยเฉพาะกับกลุ่มที่อยู่อันดับต้นๆ ของ adoption index ที่คริปโตสามารถให้ประโยชน์เฉพาะด้าน เป็นรูปธรรมที่ส่งผลดีกับประชาชนที่อยู่ในประเทศที่มีสภาวะทางเศรษฐกิจไม่มั่นคง

 

ที่มา :

The 2022 Global Crypto Adoption Index: Emerging Markets Lead in Grassroots Adoption, China Remains Active Despite Ban, and Crypto Fundamentals Appear Healthy

https://blog.chainalysis.com/reports/2022-global-crypto-adoption-index/

แปลรายงานบางส่วน โดย ทีมงาน Brook Digital Asset, 18 ตุลาคม 2022

ช่องทางติดตาม Brook Digital Asset