The Brooker Group PCL

News

งานวิจัยใหม่พบการรับรู้เรื่อง Metaverse เพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าในรอบ 6 เดือน

04/07/2022

จากการศึกษาฉบับใหม่ เรื่อง "New Realities: Into the Metaverse and beyond" โดย Wunderman Thompson Intelligence พบว่า การรับรู้เรื่อง Metaverse เพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า มากถึง 74% ในเดือนมีนาคม 2565

จากการสำรวจกลุ่มผู้บริโภคทั้งหมด 3,005 คน อายุระหว่าง 16-65 ปี ทั้งในสหรัฐอเมริกา อังกฤษ และจีน รวมถึงสัมภาษณ์เชิงลึกอีก 15 คน พบว่า กลุ่มประชากร มีการรับรู้เรื่องราวของ Metaverse และมีของการเฝ้าระวังเรื่องความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของเยาวชนเป็นหลัก โดยยังเห็นด้วยที่ Metaverse เป็นโลกแห่งอนาคต

ในเดือนกรกฎาคม 2564 ผู้ทำแบบสอบเคยได้ยินและรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับ Metaverse เพียง 32% แต่ในเดือนกรกฎาคม 2564 การรับรู้เพิ่มขึ้นมากถึง 74% ในเดือนมีนาคม 2565 เป็นสองเท่าของปีที่ผ่านมา

แม้ว่าการรับรู้เรื่อง Metaverse จะมีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก แต่อย่างไรก็ตามความเข้าใจเรื่อง Metaverse ยังคงต่ำมาก พบว่าคนจำนวนมากยังคงไม่เข้าใจ Metaverse ยังเห็นภาพไม่ชัดเจนนักว่ามีขึ้นเพื่ออะไรบ้าง ซึ่งมีเพียง 15% เท่านั้นที่เข้าใจในระดับที่สามารถอธิบายได้

ยิ่ง Adoption สูง ยิ่งเป็นที่รู้จักและยิ่งเกิดประโยชน์

จากการศึกษายังพบว่ากลุ่มประชาชนจากการสำรวจที่มีความเข้าใจใน Metaverse อธิบายไว้ได้อย่างน่าสนใจ พบว่า 74% เชื่อว่า Metaverse เป็นโลกแห่งอนาคต ในขณะเดียวกันอีก 72% บอกว่าเป็น ‘The next big thing’ อีก 68% และ 66% บอกว่าเป็นโลกใหม่ของอินเตอร์เน็ต และ จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิต โดยที่อีก 82% ของกลุ่มประชากรที่รับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับ Metaverse บอกว่าเป็นพื้นที่สำหรับการสื่อสาร และบางส่วนก็เห็นด้วยว่าอนาคตจะเป็นพื้นที่ของการซื้อขายสินค้าบริการ และ การทำงาน

Emma Chiu ผู้ทำการศึกษากล่าวว่า “ในขณะที่ชีวิตส่วนใหญ่ของเรากำลังขับเคลื่อนไปสู่โลกเสมือนจริง ก็ยิ่งทำให้ชัดเจนว่า Metaverse จะเป็นเครื่องมือสำหรับอนาคต และจากการสำรวจครั้งนี้ยังทำให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่า Metaverse กำลังจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมต่างๆ”

ในด้านของผู้บริโภคเองยังคงพบว่า มีความคาดหวังมากถึง 90% ที่จะเห็น Metaverse ในอุตสาหกรรมบันเทิง และอีก 85% คาดหวังที่จะได้เห็น Metaverse ในด้านการโฆษณา 89% ด้านการค้าปลีก 86% และคาดหวังที่จะสร้าง Impact ในวงการแฟชั่นคิดเป็น 85% เป็นต้น

Metaverse จะเป็นพื้นที่ของการตัวของผู้คนเป็นกลุ่มสังคมขนาดใหญ่

ผลการสำรวจยังพบอีกว่า Metaverse จะเป็นตัวเข้ามาเปลี่ยนแปลงโลกดิจิทัลไปสู่การบริโภคและความคิดสร้างสรรค์ที่น่าตื่นเต้น

จำนวน 60% ของผู้ตอบแบบสอบถามมีเคยรับรู้เกี่ยว Metaverse และอยากให้แบรนด์และบริษัทต่างๆ เริ่มขายสินค้าแบบดิจิทัลบน Metaverse ไปพร้อมกับการขายสินค้าบนร้านค้าเดิมที่มีอยู่

นอกจากนี้ในฐานะที่ Metaverse กำลังเป็นแพลตฟอร์มส่วนหนึ่งของสังคม การสำรวจยังพบว่า 76% ของผู้รับการสำรวจอยากได้ภาพ avatar เป็นของตัวเองที่แสดงอัตลักษณ์และความคิดสร้างสรรค์ในแบบที่โลกจริงไม่สามารถทำได้  ซึ่งอีกจำนวน 51% กล่าวว่าพวกเขาสามารถเป็นตัวของตัวเองง่ายกว่าเมื่ออยู่ในโลกเสมือนจริง 

มากไปกว่านั้นการสำรวจยังพบว่าถ้าได้เข้าไปอยู่ใน Metaverse อาจจะทำให้คนเข้าอยู่ในนั้นรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกัน โดยคนส่วนใหญ่บอกว่าโลกเสมือนจริงจะทำให้คนรวมตัวกันง่ายขึ้น แต่ต้องมั่นใจทุกคนที่เข้าไปแล้วยังคงรวมกันเป็นหนึ่งเดียวกันได้

ยิ่งใช้งานมากขึ้น จึงหนีไม่พ้นความกังวล

ในโลกอินเตอร์เน็ต โลกคริปโทเคอร์เรนซี หรือ Metaverse ต่างก็เพิ่งพาการยอมรับและจำนวนการใช้งานที่มากขึ้น จากการสำรวจพบว่ากลุ่มผู้ตอบคำถามมีความกังวลใน Metaverse ส่วนใหญ่มีความกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของกลุ่มเยาวชน อีก 66% มีความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของเยาวชน และอีก 57% มีความกังวลเรื่องการกลั่นแกล้งทั้งกับตนเองและกับเยาวชน

จากข้อมูลเรื่องข้อมูลความเป็นส่วนตัว มีจำนวนมากถึง 69% ที่ยังคงเป็นกังวลในเรื่องความเป็นส่วนตัวของข้อมูล และ แนวทางการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล และมีแนวโน้มว่ากลุ่มคนเหล่านี้จะให้ความสำคัญเรื่องความเป็นส่วนตัวเป็นอย่างมาก

ช่องทางติดตาม Brook Digital Asset