The Brooker Group PCL

News

‘ลาตินอเมริกาและเอเชียแปซิฟิก’ ตลาดคริปโตเติบโตสูง ผู้คนใช้เงินคริปโตจริงจัง และซื้อ NFT มากกว่าใคร

25/07/2022

Highlight

- 74% ของชาวลาตินอเมริกันมีแนวโน้มที่จะใช้คริปโตในการใช้จ่ายในร้านค้าต่างๆ ที่รับชำระเงินด้วยคริปโต

- ฮ่องกง สิงคโปร์ จีน และ ไต้หวัน เป็นกลุ่มที่ประเทศที่มีจำนวนการซื้อ NFT สูงสุด

- ชาวลาตินอเมริกันเชื่อว่าคริปโตกำลังเข้ามามีผลกระทบกับสังคมทั้งเรื่องการเงินและด้านสังคมความเป็นอยู่

- มากถึง 70% ของสถาบันการเงินมีความสนใจนำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้ในการทำธุรกรรมโอนเงินชำระเงิน

จากรายงานของ Ripple เรื่อง Crypto Trends in Business & Beyond ที่มีการสำรวจในระดับนานาชาติ ประกอบด้วย 1) สถาบันการเงินระดับโลกเข้าร่วมสำรวจมากกว่า 800 หน่วยงาน จาก 22 ประเทศ 2) ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีความรู้ด้านคริปโตมากกว่า 800 คน จาก 22 ประเทศ 3) ผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นนักพัฒนาด้านบล็อกเชนมากกว่า 700 คน จากทั้งหมด 9 ประเทศ 4) รวมถึงการค้นคว้าแบบทุติยภูมิในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากบริษัทที่มีความชำนาญ 

จากการสำรวจพบว่ากลุ่มประเทศในลาตินอเมริกาและเอเชียแปซิฟิกเป็นกลุ่มที่คริปโตเคอร์เรนซีกำลังเติบโตอย่างมาก และ ประเทศในกลุ่มเหล่านี้มีแนวโน้มที่เงินสกุลดิจิทัลจะมีบทบาทในสังคมและคนมีแนวโน้มให้การยอมรับ 

ประเทศในกลุ่มลาตินอเมริกา มีความสนใจที่จะใช้คริปโตสำหรับทำธุรกรรม และ ประเทศในเอเชียแปซิฟิกมีแนวโน้มการซื้อขายของแบบดิจิทัล หรือ สินทรัพย์ดิจิทัลในลักษณะการเป็นไอเทมเพื่อตอบสนองอารมณ์และจิตใจ 

นอกจากนี้ จำนวน 74% ของชาวลาตินอเมริกันมีแนวโน้มที่จะใช้คริปโตในการใช้จ่ายในร้านค้าต่างๆที่รับชำระเงินด้วยคริปโต โดยเปรียบเทียบกับชาวยุโรป มีเพียง 41% เท่านั้น นอกจากนี้ยังเห็นได้ว่าจำนวนการใช้จ่ายด้วยคริปโตในร้านค้ามีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้นมากสำหรับชาวลาตินอเมริกัน  ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบกับการวิจัยของ Mastercard ในเดือนก่อน พบว่าชาวลาตินอเมริกันนั้นตอบสนองกับการใช้จ่ายซื้อของด้วยเงินคริปโตเป็นอย่างมาก 

ในขณะเดียวกันชาวลาตินอเมริกันก็มีความสนใจและนิยมในการซื้อไอเทมเพื่อตอบสนองอารมณ์และจิตใจด้วยเงินคริปโตเช่นเดียวกับชาวเอเชีย ทั้งนี้ข้อมูลยังสนับสนุนอีกว่าชาวเอเชียมีความสนใจจะซื้อสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อตอบสนองอารมณ์และจิตใจเพิ่มขึ้น โดยชาวเอเชียมีการซื้อสินทรัพย์พวก NFT เพื่อเป็นสะสม หรือ ซื้อเพื่อของเตือนใจในช่วงเวลาสำคัญนั้นๆ โดยมีจำนวนมากกว่าในภูมิภาคอื่นๆ โดยการซื้อ NFT เป็นการซื้อด้วยความชื่นชอบส่วนบุคคล เช่น ชื่นชอบศิลปิน ชื่นชอบในแบรนด์ ชื่นชอบในลักษณะที่เป็นตัวแทนของ Pop Culture ฯลฯ 

ฮ่องกง สิงคโปร์ จีน และ ไต้หวัน เป็นกลุ่มที่ประเทศที่มีจำนวนการซื้อ NFT สูงที่สุด และในประเทศฟิลิปปินส์เป็นเพียงประเทศเดียวที่มีกลุ่มคนใช้เล่นเกม Axie Infinity มากที่สุดนับตั้งแต่ปี 2021 (ข้อมูลจาก Statista) 

และ 50% ของชาวลาตินอเมริกันเสนอว่าคริปโตกำลังเข้ามามีผลกระทบกับสังคมทั้งเรื่องการเงินและด้านสังคมความเป็นอยู่  โดยเปรียบเทียบกับคนในยุโรปแล้วมีเพียง 35% เท่านั้น  นอกจากนี้การศึกษายังพบว่าคนในกลุ่มประเทศอาหรับและแอฟริกาเหนือยังไม่ค่อยแน่นใจในคริปโต 

ในระดับสถาบันการเงิน ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศสำหรับลูกค้า พบว่า มากถึง 70% ของสถาบันการเงินมีความสนใจนำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้ในการทำธุรกรรมโอนเงินชำระเงิน ซึ่งสถาบันเงินบางส่วนมองว่าการถือเงินคริปโตนั้นมีแนวโน้มที่จะมีความสำคัญทั้งเรื่องในการป้องความเสี่ยงจากภาวะเงินเฟ้อ และป้องกันความเสี่ยงในการแลกเปลี่ยนที่อาจจะตกต่ำ 

ซึ่งถ้าหากมีการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนมาทำงาน จะสามารถเป็นประโยชน์ในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรวดเร็วในการชำระเงิน ความปลอดภัย มีประสิทธิภาพสูง การใช้ข้อมูลต่างๆเพื่อนำมาประมวลผลการทำงานต่างอย่างรวดเร็ว สามารถชำระเงินตลอดเวลา 24 ชม. ไม่มีวันหยุด  

แต่อย่างไรก็ตาม การยอมรับในการใช้งานบล็อกเชนหรือคริปโตยังคงมีจำนวนไม่มากนัก แต่ยังสามารถเพิ่มการใช้งานได้อีกในอนาคต ทั้งโอกาสสำหรับสถาบันการเงิน องค์กร โดยกลุ่มคนเหล่านี้จะสามารถใช้งานขับเคลื่อนประสบการณ์การชำระเงินรูปแบบใหม่ๆได้ และยังสามารถขับเคลื่อนแหล่งรายได้ใหม่ๆได้เช่นกัน 

สำหรับกลุ่มผู้บริโภคนั้น สัญญาณการใช้งานบล็อกเชนและคริปโตเป็นสัญญาณที่ดี มีความพร้อมในการเติบโต เนื่องจากผู้บริโภคมีแนวโน้มในการเข้าถือเงินสกุลเงินดิจิทัลหรือคริปโตเพิ่มมากขึ้น เช่น การใช้คริปโตในการซื้อ NFT ยิ่งผู้บริโภคมีการใช้งานเพิ่มขึ้นยิ่งเป็นผลดีกับบริษัทต่างๆ ที่จะสามารถขยายธุรกิจหรือแนวทางการชำระเงินได้มากขึ้น สำหรับอนาคต ถ้าหากหน่วยงานการเงินการธนาคารทั้งในระดับโลกและระดับประเทศมีความเข้าใจในบล็อกเชน มีการใช้งานอย่างแท้จริง จะนำไปสู่นวัตกรรมและการพัฒนาต่อไป 

ช่องทางติดตาม Brook Digital Asset