The Brooker Group PCL

Binance Academy

Bitcoin Dominance คืออะไร

07/10/2022

TL;DR

Bitcoin dominance หรือ BTC dominance คือ การคำนวณอัตราส่วนการครองตลาดของบิตคอยน์เมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าตามราคาตลาด (Market Capitalization) คริปโทเคอร์เรนซีทั้งหมด นักลงทุนหรือผู้ซื้อขายสามารใช้ Bitcoin dominance ในการวิเคราะห์ปรับกลยุทธ์ซื้อขายและปรับโครงสร้างบนพอร์ตโฟลิโอ

บทนำ

ในโลกคริปโทเคอร์เรนซีมีจำนวนเหรียญคริปโตที่ไม่ใช่เหรียญบิตคอยน์อยู่จำนวนหลายพันชนิด โดยบิตคอยน์ยังคงเป็นคริปโตที่มีส่วนแบ่งมูลค่าตลาดใหญ่ที่สุด เมื่อลองสังเกตความเปลี่ยนแปลงส่วนแบ่งมูลค่าตลาดคริปโตทั้งหมด ผู้ซื้อขายจะพบรูปแบบที่เกิดขึ้นซ้ำๆ บางคนใช้ Bitcoin dominance เพื่อเป็นแนวทางกำหนดพฤติกรรมการซื้อขาย หรือ ข้อมูลแนวโน้มการตลาดที่เป็นข้อมูลเชิงลึก

Bitcoin dominance กับ มูลค่าตามราคาตลาด (Market Capitalization)

มูลค่าตามราคาตลาด (Market Capitalization) เกี่ยวข้องกับ มูลค่ารวมของสินทรัพย์ในตลาด สำหรับบิตคอยน์ มูลค่าตามราคาตลาดคำนวณจากราคาปัจจุบันคูณด้วยจำนวนบิตคอยน์ที่ขุดขึ้นมาแล้ว ซึ่งสามารถคำนวน Bitcoin dominance ได้ดังนี้

ข้อดีและความท้าทายของ Governance Tokens

- แนวโน้มตลาดเปลี่ยน

ก่อนเหรียญ Altcoins จะเติบโต อัตราส่วนของ Bitcoin dominance จะไม่ต่ำกว่า 90% แต่ในระยะที่ผ่านมา เหรียญ Altcoins ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรดทำให้อัตราส่วนการครองตลาดของบิตคอยน์ลดลงแบ่งไปยังเหรียญใหม่ๆ ที่มีความน่าสนใจทั้งในเรื่องราคาและการใช้งานที่น่าตื่นเต้นกว่า

ในขณะที่บิตคอยน์สร้างความเปลี่ยนให้ตัวเหรียญโดยการเปลี่ยนไปเป็นเหรียญที่เก็บสะสมมูลค่า และคริปโตอื่นๆ ก็พัฒนาตัวเองให้ทำสิ่งต่างๆได้มากขึ้นแตกต่างจากบิตคอยน์ เช่น การนำไปใช้ใน เกม งานศิลปะ บริการต่างๆ บน DeFi ที่ทำได้มากกว่าโอนเงิน หรือกระแสความนิยมใน NFTs ที่สร้างความเปลี่ยนแปลง ให้กับอัตราส่วน Bitcoin dominance ลดลงอย่างมาก

ด้วยความเปลี่ยนแปลงต่างๆ บิตคอยน์ก็ทำให้ตัวเหรียญกลายเป็นสินทรัพย์ที่มีความคงที่ (stable crypto assets) แต่ไม่ใช่กับกลุ่มนักซื้อขายทำกำไรที่มีความสนใจในความผันผวนของราคา ทำให้คนกลุ่มนี้เน้นการทำกำไรจากกลุ่มเหรียญ Altcoins ทำให้อัตราส่วนของ Bitcoin dominance เปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นกัน

- ตลาดกระทิงและตลาดหมี

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ การเติบโตของเหรียญ Stablecoin เพิ่มขึ้นและได้รับความนิยมอย่างมากจนสร้างความกดดันต่อ Bitcoin dominance เมื่อมองลึกลงไปในช่วงตลาดหมีหรือช่วงที่ตลาดมีความผันผวน เหรียญ Stablecoins จะถูกนำมาใช้เพื่อปกป้องเงินทุนของนักลงทุนคริปโตไม่ให้ราคาตก ซึ่งเหรียญ Stablecoins เป็น Altcoin อย่างหนึ่งที่ถูกออกแบบมาเพื่อคงมูลค่าให้เท่ากับจำนวนสินทรัพย์ให้มีมูลค่าคงที่ เช่น เงินตรา (Fiat currency) หรือ สินค้าโภคภัณฑ์ (Commodity) นักลงทุนและนักเทรดมักจะใช้ Stablecoins เพื่อคงมูลค่าโดยไม่ต้องแปลงคริปโตเป็นเงิน และเมื่อเงินทุนมีการเคลื่อนออกจากตลาดบิตคอยน์ไปยัง Stablecoins ก็ทำให้อัตราส่วน Bitcoin dominance ลดจำนวนลง

ในช่วงตลาดกระทิง เมื่อราคาตลาดเพิ่มสูงขึ้น นักเทรดมีแรงจูงใจที่จะย้ายเงินทุนจาก Stablecoins ไปยังสินทรัพย์ที่มีความผันผวนมากกว่าเพื่อสร้างโอกาสการซื้อขาย เช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นกับบิตคอยน์ แต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีความนักเทรดที่ชอบความเสี่ยง จะเลือกตัวเลือกที่มีความเสี่ยงสูงและเพิ่มสภาพคล่องเข้าไปยังกลุ่มเหรียญ Altcoins ที่มีความผันผวนมากกว่าบิตคอยน์ โดยการทำเช่นนี้จะสร้างผลดีกับ Bitcoin dominance

- Stablecoins เส้นทางสู่คริปโทเคอร์เรนซี

Stablecoins เป็นวิธีการที่ทำให้เข้าถึงคริปโทเคอร์เรนซีได้อย่างหลากหลายเมื่อเปรียบเทียบกับเงินตราทั่วไป การใช้เงินแลกเป็นคริปโต (Fiat-to-crypto Exchanges) เป็นเหมือนประตูผ่านทางสู่การแลกเปลี่ยนที่จะสามารถจำกัดและสร้างความนิยมให้กับคริปโตและ Stablecoins  ในการแลกเปลี่ยนแบบ Fiat-to-crypto Exchanges จะเป็นการจัดเตรียมช่องทางสำหรับการซื้อขายคริปโตด้วย Stablecoins เอาไว้แล้ว ดังนั้นถ้าต้องการซื้อขายคริปโตจะต้องเข้าไปยังตลาดผ่าน Stablecoins ก่อนเป็นอันดับแรก ซึ่งถ้าหากมีเงินทุนใหม่ๆ เข้ามาในตลาดจำนวนมากผ่าน Stablecoins หรือเหรียญอื่นๆ ที่ไม่ใช่บิตคอยน์ มูลค่ารวมทั้งหมดของตลาดคริปโตจะเพิ่มขึ้น ทำให้อัตรา Bitcoin dominance ลดลงไปด้วย

- การเกิดขึ้นของเหรียญใหม่ๆ

ในบางครั้งเกิดเหรียญใหม่ๆ เข้ามาในตลาดอย่างรวดเร็วและได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ทำให้อัตราส่วน Bitcoin dominance ลดจำนวนลง แต่อย่างไรก็ตามบิตคอยน์เองก็ทำหน้าที่ของตัวเองเสมอเพื่อต่อสู้กับส่วนแบ่งในตลาดกับเหรียญอื่นๆ ซึ่งการเกิดขึ้นของ Altcoins ยอดนิยมหลายตัวในคราวเดียวจึงอาจส่งผลกระทบด้วยเช่นกัน  อย่างไรก็ตามเหรียญ Altcoins ก็มีโอกาสหมดความนิยมลงไปได้เช่น ซึ่งเหตุการณ์เช่นนี้จะทำให้ทุนต่างๆ จะย้ายจากเหรียญ Altcoins กลับมาที่บิตคอยน์ หรือแม้แต่ออกไปจากตลาดคริปโตก็เป็นได้เช่น จึงทำให้อัตรา Bitcoin dominance กลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้ง

การใช้ Bitcoin dominance เพื่อการซื้อขาย

- Wyckoff Method

Wyckoff Method ถูกพัฒนาในช่วงต้นทศวรรษที่ 1930s เป็นการออกแบบสำหรับนักลงทุนผู้ต้องการซื้อขายในตลาดการเงินแบบดั้งเดิม โดยหลักการบางอย่างของ Wyckoff เช่น The law of cause and effect กฎของเหตุและผล สามารถนำมาปรับใช้สำหรับการมองหาโอกาสทำกำไรบน Bitcoin dominance

นักเทรดและนักลงทุนจำนวนมากใช้ Wyckoff Method เพื่อหาแนวโน้มของตลาด คำนวณความเป็นไปได้ที่คล้ายๆ กันบนแนวโน้มที่อาจจะเกิดขึ้น และหาช่วงเวลาสำหรับซื้อขาย ตามหลักการของ Wyckoff จะพบพฤติกรรมการซื้อขาย 4 ระยะ คือ ระยะสะสม (Accumulation)  ระยะไล่ราคา (Markup) ระยะแจกจ่าย (Distribution) และ ระยะดิ่งลง (Markdown) ที่สามารถคาดการณ์ช่วงเวลาและดูทิศทางการเคลื่อนที่จะทำให้นักลงทุนสามารถตัดสินใจซื้อขายได้

- ใช้ Bitcoin dominance เพื่อหา Altcoin Season

เมื่อเหรียญ Altcoins เพิ่มจำนวนมากขึ้นในตลาดจะทำให้ Bitcoin dominance ลดจำนวนลงด้วยเช่นกัน ซึ่งในช่วงที่ผ่านมานี้เหรียญ Altcoins สามารถสร้างความนิยมได้จำนวนมากทำให้จำนวนรวมของมูลค่าตามราคาตลาดของเหรียญ Altcoins สูงกว่าบิตคอยน์  ซึ่งช่วงที่ Altcoins มีความนิ่งและจำนวนรวมของมูลค่าตามราคาตลาดสูงกว่าบิตคอยน์เรียกช่วงเวลานี้ว่า “Altcoin season” หรือ “Alt season”

ภายใต้หลักการของ Wyckoff ลักษณะเช่นนี้จะเกิดการเคลื่อนย้ายทุนจากบิตคอยน์ไปยัง Altcoins มีลักษณะการเกิดที่เป็นวัฏจักร  เพราะแนวโน้มของเหรีญ Altcoins กำลังเติบโตในช่วง Altcoin season ทำให้เห็นว่าในช่วงเดียวกันนี้บิตคอยน์มีความแข็งแกร่งไม่เท่าเหรียญอื่นๆ ดังนั้นนักเก็งกำไรทั้งบิตคอยน์และเหรียญอื่นๆ ก็ควรจะมีการเฝ้าระวังอัตรา Bitcoin dominance เพื่อสามารถจัดการพอร์ตได้ตามทิศทางที่เปลี่ยนแปลงไป

- การใช้ Bitcoin dominance กับราคาปัจจุบันของบิตคอยน์

ในบางคนที่ติดตามราคาของบิตคอยน์โดยใช Bitcoin dominance เพื่อการตัดสินใจในการซื้อขาย แม้ว่าในการซื้อขายแต่ละครั้งจะไม่ได้มีกฎเหล็ก แต่ก็มีผลลัพธ์ที่เป็นได้บางประการที่สามารถเห็นการรวมตัวกันของราคาบิตคอยน์ และ Bitcoin dominance

•  เมื่อราคาและ Bitcoin dominance ปรับตัวสูงขึ้น เป็นได้ว่าสัญญาณตลาดกระทิงในบิตคอยน์อาจจะเกิดขึ้น

•  เมื่อราคาบิตคอยน์เพิ่มขึ้น แต่ Bitcoin dominance ปรับตัวลดลง เป็นไปได้ว่าสัญญาณตลาดกระทิงอาจจะเกิดขึ้นใน Altcoins

•  เมื่อราคาบิตคอยน์ลดลง แต่ Bitcoin dominance ปรับตัวสูงขึ้น เป็นไปได้ว่าสัญญาณตลาดหมี อาจจะเกิดขึ้นใน  Altcoins

•  เมื่อราคาและ Bitcoin dominanceปรับตัวลดลง เป็นไปได้ว่าสัญญาณตลาดหมีกำลังเกิดขึ้นกับทั้งตลาดคริปโต

ในขณะที่สองปัจจัยดังกล่าวนั้นอาจจะไม่ได้บอกเป็นนัยว่าจะเป็นตลาดหมีหรือตลาดกระทิง แต่ด้วยการสังเกตการณ์ด้วยข้อมูลในช่วงที่ผ่านมาแสดงให้ถึงความสัมพันธ์กัน

บทส่งท้าย

Bitcoin dominance เป็นเครื่องที่จะช่วยให้เกิดความกระจ่างที่จะทำให้เห็นว่าในแต่ละวัฏจักรของตลาดนั้นมีความเปลี่ยนแปลง ทำให้นักซื้อขายบางคนใช้เพื่อปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ หรือในบางคนก็นำมาใช้สำหรับจัดการพอร์ตการลงทุนให้มีความหลากหลาย

แต่ต้องไม่ลืมว่า Bitcoin dominance ไม่สามารถการันตีแนวโน้มของบิตคอยน์หรือตลาดคริปโตได้ แต่เป็นเพียงแนวทางคร่าวๆ เพื่อช่วยให้ผู้ซื้อขายสามารถวางแผนการซื้อขายได้เท่านั้น

ที่มา : Binance Academy
What Is BTC Dominance?
https://academy.binance.com/en/articles/what-is-btc-dominance
แปลโดย Brook Digital Asset Team, 22 กันยายน 2022

ช่องทางติดตาม Brook Digital Asset