The Brooker Group PCL

News

มากกว่า 90% ของบิตคอยน์ถูกขุดไปแล้ว อนาคตของบิตคอยน์จะเป็นอย่างไร?

15/04/2022

เมื่อวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 บิตคอยน์เหรียญที่ 19 ล้านได้ถูกสร้างขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อย โดยใช้เวลากว่า 13 ปีในการขุดเหรียญ และยังเหลืออีกเพียง 2 ล้านเหรียญจากทั้งหมดเพียง 21 ล้านเหรียญเท่านั้น ซึ่งจำนวนบล็อกของบิตคอยน์ที่ถูกค้นพบแล้วยังมีมากถึง 730,334 บล็อก และจำนวนบิตคอยน์ที่ถูกสร้างขึ้นแล้ว (mined/minted) จำนวน 19,000,250.00 BTC (อัพเดตวันที่ 4 เมษายน 2565)  

จำนวนบิทคอยน์ที่เหลือในระบบจำนวน 19,000,250.00 BTC (เมื่อวันที่ 2 เม.ย. 65)

จากเว็บไซต์ bitcoin.clarkmoody.com ระบุว่าบิตคอยน์ที่ถูกสร้างแล้วคิดเป็น 90.48 เหลือบิตคอยน์อีก 1,997,843.73 BTC ซึ่งหมายความว่า จำนวนบิตคอยน์จริง แล้วนั้น อาจจะมีไม่ถึง 21 ล้านเหรียญบิตคอยน์ แต่อาจจะมีเพียง 20,999,817.31 BTC แต่ถึงอย่างนั้น ก็ยังไม่มีใครรู้ได้อย่างชัดเจนว่าในระบบมีจำนวนบิตคอยน์อีกจำนวนเท่าใดเพราะในจำนวนนั้นยังมีบิตคอยน์อาจจะสูญหาย บิตคอยน์จำนวนหนึ่งที่ไม่ทราบจำนวนที่ยังไม่เคยถูกใช้อีกด้วย 

ย้อนกลับไปในปี พ.ศ.2552 Satoshi Nakomoto ถูกสร้างขึ้นเป็นครั้งแรก บล็อกของการขุดบิตคอยน์ถูกเรียกว่า Nakomoto ที่มีรางวัลตอบแทนต่อหนึ่งบล็อกที่ 50 บิตคอนย์ คาดการณ์ว่ามีบิตคอยน์อีกกว่า 2.3 ล้านดอลลาร์ที่ยังไม่ผู้อ้างสิทธิ์ อาจจะเกิดจาก คีย์การเข้าถึงสูญหาย บัญชีไม่มีการเคลื่อนไหว เช่นเดียวกับเหรียญของ Satochi 

ในปี พ.ศ.2565 เงินรางวัลจากการการขุดบิตคอยน์ต่อหนึ่งบล็อก อยู่ที่ 6.25 บิตคอยน์ หรือประมาณ 300,000 ดอลลาร์สหรัฐ โดยรางวัลที่ได้รับ เกิดการการร่วมทำงานของนักขุดกับระบบคอมพิวเตอร์ประมวลผลใน Pool   โดยเมื่อเวลาผ่านการขุดบิตคอยน์ก็จะอัตราการลดลงหรือที่เรียกว่า Halving ทุกๆ 4 ปี ตามที่ Satoshi สร้างไว้ ทุกๆ 10,000 บล็อกที่นักขุดบิตคอยน์สร้าง จะมีการลดรางวัลของนักขุดลงครึ่งหนึ่ง รางวัลดังกล่าวคือเหรียญบิตคอยน์ที่เกิดใหม่

การลดจำนวนของบิตคอยน์ตาม Halving ทุกๆ 4 ปี มีรายละเอียดดังนี้ 

  •  ปี 2552 จาก 50 เหรียญต่อบล็อก  
  • ปี 2555 จาก 50 เหรียญต่อบล็อก เป็น 25 เหรียญต่อบล็อก  
  • ปี 2559 จาก 25 เหรียญต่อบล็อก เป็น 12.25 เหรียญต่อบล็อก  
  • ปี พฤษภาคม 2563 จาก 12.25 เหรียญต่อบล็อก เป็น 6.25 เหรียญต่อบล็อก  
  • ปี 2567 คาดการณ์ว่าจะลดลงจาก 6.25 เหรีบญต่อบล็อก เป็น 3.125 เหรีบญต่อบล็อก 
  • และ ปี 2571 คาดการณ์ว่าจะลดลงจาก 3.125 เหรียญต่อบล็อกเป็น 1.5625 เหรียญต่อบล็อก 

โดยนักวิเคราะห์จำนวนมากคาดการณ์ว่าเหรียญจะถูกขุดพบทั้งหมดในอีก 118 ปี หรือ พ.ศ.2683 (ค.ศ.2140) 

ซึ่งการเกิด Halving ทุก ๆ 4 ปี ทำให้การขุดได้มีจำนวนจำกัด และมีปริมาณบิตคอยน์คงเหลือน้อยลงเรื่อย ๆ โดยหลังเหตุการณ์ลดลงของผลตอบแทนจากการสร้างบล็อกเชนใหม่ (Block Reward Halving) อาจจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยหนึ่งในหลาย ปัจจัยที่จะทำให้มูลค่าของบิตคอยน์นั้นอาจจะมีมูลค่าสูงขึ้นตามไปด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ยังทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างการเติบโตของจำนวน Hash รวมของเครือข่าย (Total Network Hash Rate) และการเติบโตของมูลค่าของเหรียญบิตคอยน์ (Bitcoin) มีความสัมพันธ์ใกล้กันมากขึ้นด้วย 

สำหรับอนาคตถ้าหากบิตคอยน์มีการขุดครบแล้วทั้ง 21 ล้านเหรียญ ในปีพ.ศ.2683 การทำธุรกรรมต่างๆ เกี่ยวกับบิตคอยน์ยังมีการดำเนินต่อไป ทั้งการซื้อขาย การทำกำไร ก็ยังคงเกิดขึ้น นักลงทุนในรูปแบบต่างๆ ยังสามารถดำเนินกิจกรรมต่อไปได้ด้วยเช่นกัน  หรือถ้าหากบิตคอยน์กลายเป็น สินทรัพย์ที่มูลค่าเน้นการเก็บมากกว่าการซื้อขายทำกำไรในแต่ละวันการทำธุรกรรมต่างๆ ก็ยังสามารถทำรายได้หรือทำกำไรเหมือนเดิม แต่อาจจะทำกำไรจากค่าธรรมเนียมการธุรกรรมได้ยากกว่าช่วงที่ผ่านมา หรือในอีกด้านหนึ่งการทำกำไรจากค่าธรรมเนียมอาจจะเกิดขึ้นในกรณีที่มีการซื้อขายบิตคอยน์ในการซื้อขายครั้งใหญ่ๆ ที่จะทำให้เกิดค่าธรรมเนียมมูลค่าสูง  หรือสำหรับนักทำเหมืองขุดบิตคอยน์โดยใช้คอมพิวเตอร์ประมวลผล การหารายได้จากทำเหมืองอาจจะลดลงหรือการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากขุดเหมือง เช่น Pool Mining Fee หรือแม้แต่อุปกรณ์ แบบ ASIC ที่มีความสำคัญในการทำเหมืองขุดบิตคอยน์ อาจจะถูกลดบทบาทลงในปี พ.ศ.2683 ถ้าหากไม่เหลือบิตคอยน์สำหรับการขุดอีก 

อย่างไรก็ตามแม้บิตคอยน์จะถูกขุดครบไปแล้ว แต่ตัวบิตคอยน์เองก็อาจจะมีลักษณะกลายสภาพคล้ายกับทองคำแบบดิจิทัล ที่ระบบนิเวศการทำงานบิตคอยน์ยังคงพัฒนาต่อไปเรื่อยๆ โดยมีปัจจัยเรื่องของอุปทานเข้ามาเกี่ยวข้องสำหรับผู้เข้ามาลงทุนมากที่สุด ซึ่งเมื่อกลับมามองที่เหตุการณ์ปัจจุบันที่บิตคอยน์กำลังได้รับความนิยม มีการพัฒนาเพื่อให้มีการใช้บิตคอยน์ในหลายประเทศอย่างถูกกฎหมาย ย่อมทำให้อุปทานในบิตคอยน์ยังมีเพิ่มขึ้น เกิดการทำธุรกรรมต่างในระบบบล็อกเชนของบิตคอยน์ด้วย ตัวอย่าง  

ประเทศเอลซัลวาดอร์ เป็นเพียงประเทศเดียวที่ให้บิตคอยน์เป็นเงินถูกกฎหมายอย่างเป็นทางการ มีการลงทุนในพันธบัตร Volcano Bond ที่ออกมาเสนอขายระดมทุนสำหรับโครงการที่เกี่ยวกับบิตคอยน์ มูลค่าสูงกว่า 1,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ  แต่อย่างไรก็ตามในหลายประเทศยังมีการชะลอการอนุมัติให้ใช้บิตคอยน์อย่างถูกกฎหมาย อย่างเช่นในบราซิล มีแนวคิดนำบิตคอยน์มาใช้อยู่ระหว่างการพิจารณาในหลายเมืองใหญ่  รวมถึงนักลงทุนรายใหญ่ยังคงเข้ามาลงทุนในบิตคอยน์เพิ่มขึ้น และตัวเหรียญบิตคอยน์ยังคงได้รับความนิยม ไม่ว่าจะเป็น MicroStrategy, Terra (LUNA), Tesla, Marathon Digital Holdings เป็นต้น  ซึ่งการคาดการณ์แนวโน้มของการถือครองและมูลค่าอาจจะเปลี่ยนแปลงไปจากปัจจุบัน หรือ อาจจะทำให้ในระยะยาวมูลค่าของบิตคอยน์เพิ่มสูงขึ้นกรื่อยๆก็เป็นได้ 

ที่มา
https://decrypt.co/96741/more-than-90-of-all-bitcoin-now-in-circulation-whats-next

https://decrypt.co/29575/satoshi-nakamoto-didnt-just-move-bitcoin

https://cointelegraph.com/news/just-2-million-bitcoin-left-bitcoin-hits-the-19-million-milestone

https://news.bitcoin.com/19-million-bitcoin-have-been-mined-into-circulation-2-million-left-to-be-found/

https://bitcoin.clarkmoody.com/dashboard/

https://www.investopedia.com/tech/what-happens-bitcoin-after-21-million-mined/#:~:text=Bitcoin%20mining%20fees%20will%20disappear,block%20rewards%20and%20transaction%20fees.

https://qz.com/2118492/the-biggest-corporate-holder-of-bitcoin-is-not-square-or-tesla/

https://time.com/nextadvisor/investing/cryptocurrency/bitcoin-price-predictions/

ช่องทางติดตาม Brook Digital Asset