News

เผา BNB ครั้งที่ 19 ด้วย “BNB Auto-Burn” กระบวนการเผาเหรียญทุกไตรมาส

25/04/2022

เมื่อวันที่ 19 เมษายน ที่ผ่านมา Binance ได้เผาเหรียญ BNB ออกจากระบบประจำไตรมาส 1 ของปี 2565 ด้วยวิธีการเผาเหรียญแบบอัตโนมัติ (BNB Auto-Burn) รวมมูลค่า 1,839,786.26 BNB หรือประมาณ 741,840,738.874 ดอลลาร์สหรัฐ การเผาครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 19 และเป็นครั้งที่ 2 ที่ใช้กลไกการเผาเหรียญแบบอัตโนมัติ (BNB Auto-Burn) 

ระบบนนิเวศและการทำงานของ Binance Smart Chain (BSC) และการเผาเหรียญ BNB 

ลักษณะการทำงานเหรียญ BNB บนระบบนิเวศเทคโนโลยีบล็อกเชน เป็นลักษณะที่ เหรียญ BNB เป็น Native Token มีค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม (ค่าแก๊ส) บน Binance Smart Chain (BSC) ลักษณะเช่นเดียวกับ ค่าแก๊สบน Ethereum ซึ่งเหรียญ BNB ทำงานบนการมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลแบบกระจายศูนย์บนเครือข่ายของ BSC แต่ Binance จะไม่สามารถควบคุมการทำงานของ BSC ได้ 

โดย Binance Smart Chain (BSC)  นี้ได้รับการสนับสนุนการทำงานจากกลุ่มผู้ใช้งาน นักพัฒนา นักตรวจสอบการ (validators และdelegators) นอกจากนี้ เรื่องค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมของผู้ใช้งาน (ค่าแก๊ส) ของตัว BNB เป็นที่ยอมรับในการนำมาชำระเงินและสามารถแลกเปลี่ยนต่างๆได้  ซึ่งทำให้ BNB สามารถดำรงอยู่ในระบบนิเวศ BSC ได้ จึงทำให้ BNB และ BSC ได้รับความนิยมอย่างมาก ทำให้ Binance ประกาศใช้ BNB Auto-Burn เป็นการออกแบบเพื่อรักษาการทำงานของ BSC และ คุณค่าเหรียญ BNB ในชุมชนเอาไว้ได้อย่างมีคุณภาพ ทำให้ราคาเหรียญ BNB จะไม่ได้ขึ้นอยู่กับกำไรของ Binance อีกต่อไป แต่จะมาขึ้นอยู่กับปริมาณและระดับของกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นบน Binance Smart Chain 

ด้านกลไกการเผาเหรียญแบบอัตโนมัติ (BNB Auto-Burn) ปัจจุบันมีการกลไกเผาเหรียญ 2 แบบ แบบแรกเป็นการเผาจากค่าธรรมเนียม (ค่าแก๊ส) จากการใช้ Binance Smart Chain (BSC) แบบ Real-Time ที่รู้จักในชื่อ BEP95 โดยเผาประมาณ 860 BNB ในทุกๆวัน แบบที่สอง คือการเผาด้วยกลไกอัตโนมัติ (BNB Auto-Burn) ในทุกไตรมาส ปัจจุบันเป็นการเผาครั้งที่ 19 มีรวมมูลค่า 1,839,786.26 BNB 

การเผาเหรียญด้วยกลไกอัตโนมัตินี้จะเกิดขึ้นในทุกไตรมาส มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบการทำงานที่เป็นอิสระจากการสร้างรายได้ของ Binance ผ่านการใช้งานเหรียญ BNB และจะมีการปรับเปลี่ยนปริมาณการเผาอัตโนมัติขึ้นอยู่กับราคาของเหรียญ BNB ที่สะท้อนอุปสงค์และอุปทานของเหรียญ เช่นเดียวกับจำนวนบล็อกที่เกิดขึ้นในช่วงไตรมาสนั้น โดยคำนวนณบนพื้นฐานข้อมูลในบล็อกเชน มีสูตรการคำนวณดังนี้ 

B คือ จำนวนเหรียญ BNB ที่จะถูกเผา, N คือ จำนวนรวมของบล็อกที่เกิดขึ้นบน Binance Smart Chain (BSC) ระหว่างไตรมาส, P คือ ค่าเฉลี่ยของเงิน BNB เมื่อเปรียบเทียบกับเงินดอลลาร์, และ K คือ ค่าคงที่ของ Price Anchor เริ่มต้นตั้งแต่ 1,000  โดย BNB Auto-Burn จะหยุดการเผาเมื่อจำนวนเหรียญหมุนเวียนในระบบมีน้อยกว่า 100 ล้านเหรียญ  

กราฟแสดงแนวโน้มที่เหรียญ BNB จะมีการเผาด้วยกลไกอัตโนมัติ โดยจำนวนการเผาเปรียบเทียบกับอัตราค่าเฉลี่ยเงิน BNB ต่อสกุลเงินดอลลาร์

สำหรับ Binance และ เหรียญ BNB ที่มีการเปิดตัวมาตั้งแต่ปี 2017 นั้นบริษัทเน้นการพัฒนาและปรับปรุงการทำงานจากผู้ใช้งานและนักพัฒนา เชื่อว่าการนำการเผาเหรียญด้วยกลไกอัตโนมัติ (BNB Auto-Burn) เป็นก้าวสำคัญของ BNB และ BSC เป็นรากฐานสำคัญที่จะทำให้ระบบนิเวศบล็อกเชนมีความแข็งแกร่ง   

ซึ่งการเผาที่ผ่านมาพยายามเผาให้ได้ 100 ล้าน BNB หรือ ครึ่งหนึ่งของอุปทาน โดยความเร็วของเผานั้นอยู่ที่จำนวนการซื้อขายเหรียญ สำหรับระยะเวลาในการเผาเหรียญจะใช้เวลามากหรือน้อยก็เกิดขึ้นได้  

จากการคำนวณของ Binance ระบุว่าอาจจะใช้เวลาประมาณ 27 ปีเพื่อให้เสร็จกระบวนการเผา หรืออาจจะใช้เวลามากหรือน้อยกว่านั้นอาจจะไม่สามารถคำนวณได้อย่างแม่นยำ ปัจจุบันมีการเผาเหรียญ BNB ไปแล้วคิดเป็น 18.42% หรือประมาณ 36,860,000 BNB ด้วยระยะเวลาการเติบโตในการซื้อขายเหรียญประมาณเดียวกันนี้อาจจะต้องใช้เวลาในการเผาเหรียญให้เหลือต่ำกว่า 100 ล้าน BNB จะใช้เวลาประมาณ 5-8 ปี แต่ช่วงเวลาดังกล่าวก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้เช่นกันซึ่งทำให้เห็นได้ว่าเหรียญ BNB มีสัญญาณเชิงบวก การลด supply ส่งผลดีต่อเหรียญในระยะยาว และยังเป็นการป้องกันการเฟ้อของเหรียญ และสามารถเพิ่มมูลค่าของเหรียญได้อีกด้วย  

ที่มา
https://bnbburn.info/

https://www.binance.com/en/blog/ecosystem/introducing-bnb-autoburn-a-new-protocol-for-the-quarterly-bnb-burn-421499824684903205

ช่องทางติดตาม Brook Digital Asset